shh.agency punková marketingová agentura s vášní pro vkusný design
@seo

Hacknout SEO: Google Algoritmy

Google Algoritmy – druhý článek v sérii #hacknout_SEO

Hacknout SEO: Google Algoritmy

Ve druhém článku série #hacknout_SEO do hloubky rozeberu algoritmy Google

Chápu, že byste raději četli o výzkumu klíčových slov, použití top pluginů a servisů, tipech a checklistech pro SEO, ale je to důležité. Pokud od začátku pochopíte princip a základy fungování algoritmy Googlu, vše, co budete vytvářet, nastavovat a optimalizovat, vám bude dávat smysl a SEO bude hračkou. Doufám, že jsem vás přesvědčil a tento článek přeskakovat nebudete.

V prvním článku série #hacknout_SEO jsem se věnoval obecnějšímu vysvětlení jak vyhledávače fungují; v tomto článku se budu věnovat základním a AI algoritmům Googlu.

Na začátku se vrhneme na důležité pro SEO algoritmy, které byly integrovány do základních systémů řazení. Nicméně, abychom si ujasnili, na co všechno si dát pozor, uvedeme jejich původní přezdívky. Jako SEO hackeři musíte pochopit, jak přesně fungují a jak se vyhnout sankcím.

Google Panda

Google Panda shh.agency

Tento a následující 2 algoritmy se vyvinuly a staly se součástí hlavních systémů řazení. 

Algoritmus Panda od Googlu je navržen tak, aby snižoval hodnocení nekvalitních stránek ve výsledcích vyhledávání Google a aby se kvalitnější stránky dostávaly na přední místa ve výsledcích vyhledávání. Tento algoritmus se zaměřuje na weby s nekvalitním obsahem a také na weby, které používají spamové praktiky, jako je například tapetování klíčových slov a "šedá" schémata výměny odkazů.

Abyste se vyhnuli sankcím od Pandy, je důležité zaměřit se na vytváření vysoce kvalitního obsahu pro vaše webové stránky. To znamená psát dobře prozkoumaný a dobře napsaný obsah, který má pro čtenáře přidanou hodnotu. 

Kromě vytváření vysoce kvalitního obsahu a vyhýbání se spamovým praktikám existuje několik dalších osvědčených postupů, kterými můžete svůj web před Pandou ochránit:

 • Ujistěte se, že je váš web vhodný pro mobilní zařízení. Google dal jasně najevo, že přívětivost k mobilním zařízením je důležitým faktorem hodnocení.
 • Ujistěte se, že se vaše stránky načítají rychle. Pomalé načítání stránek může vést k vysokému Bounce Rate, což může mít negativní dopad na vaše hodnocení.
 • Vhodně používejte title tags (značky záhlaví) (H1, H2 atd.). Tyto značky pomáhají společnosti Google pochopit hierarchii obsahu a mohou ovlivnit vaše hodnocení.
 • Používejte interní prolinkování, abyste pomohli Googlu objevit a procházet vaše stránky.
 • Ujistěte se, že je vaše stránka má přehlednou navigaci. Nepřehledná struktura webu může společnosti Google ztížit procházení a indexování vašich stránek.

Google Penguin

Google Penguin shh.agency

Google Penguin je algoritmus, který byl navržen tak, aby identifikoval a penalizoval webové stránky, které používají spamové nebo manipulativní techniky ke zlepšení svých pozic ve vyhledávačích. Mezi tyto techniky patří například tapetování klíčových slov, skrytá klíčová slova a backlinková schémata.

Penguin je součástí celkového úsilí Googlu o zlepšení kvality výsledků vyhledávání a zajištění lepšího UX. Díky penalizaci webových stránek, které používají spamové techniky, může Google ve výsledcích vyhledávání zobrazovat relevantnější a kvalitnější webové stránky, což v konečném důsledku pomáhá uživatelům snadněji najít to, co hledají.

Abyste se vyhnuli penalizaci ze strany "tučňáka", je důležité dodržovat osvědčené postupy při SEO. Mezi ně patří např:

 • Vytváření vysoce kvalitního a relevantního obsahu
 • Používání přirozeného popisného jazyka v názvech a meta popisech
 • Budování sítě vysoce kvalitních, přirozených zpětných odkazů
 • Přirozené a relevantní použití cílových klíčových slov na vašich webových stránkách.
 • Vyhýbání se spamových nebo manipulativních technik

Google Hummingbird

Google Hummingbird shh.agency

Algoritmus Hummingbird společnosti Google byl představen v roce 2013 s cílem zlepšit schopnost vyhledávače porozumět záměru, který se skrývá za vyhledávacím dotazem uživatele. Namísto pouhého porovnávání klíčových slov se Hummingbird zaměřuje na celkový význam uživatelova vyhledávání a poskytuje relevantnější výsledky.

Jedním z klíčových způsobů, jak Hummingbird zlepšuje výsledky vyhledávání, je lepší zpracování dotazů "konverzačního vyhledávání" (conversational search). To znamená, že algoritmus dokáže lépe pochopit kontext hledané fráze a poskytnout výsledky, které lépe odpovídají celkovému cíli nebo záměru uživatele.

Pokud jde o osvědčené postupy, existuje několik věcí, které můžete udělat pro optimalizaci svých webových stránek pro Hummingbird:

 • Zaměřte se na vytváření vysoce kvalitního a relevantního obsahu, který odpovídá potřebám a zájmům cílové skupiny.
 • Používejte long-tailová klíčová slova a fráze, které lépe odpovídají jazyku a záměru vyhledávacích dotazů vašich uživatelů.
 • Používejte schema markup, abyste pomohli Googlu lépe pochopit obsah a kontext vašich stránek.
 • Ujistěte se, že jsou vaše webové stránky vhodné pro mobilní zařízení, protože Hummingbird klade velký důraz na poskytování dobrého uživatelského prostředí na všech zařízeních.

E-E-A-T

Google E-E-A-T shh.agency

Google též využívá lidi – tzv. Hodnotitelé kvality vyhledávání (Search Quality Raters) – kteří manuálně hodnotí kvalitu stránek (PQ – Page Quality). Tato hodnocení nemají přímý vliv na řazení, spíše pomáhají Googlu pochopit, zda jejich systémy a algoritmy dělají svou práci dobře. Mimo jiné hodnotitelé používají rámec E-E-A-T – Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trust (zkušenost, odbornost, autorita a důvěra). I když to přímo neovlivní řazení ve výsledku Googlu, je to fakt dobré vodítko, 

Zde je úryvek z pokynů pro hodnotitele kvality vyhledávání:

Důvěra: Zvažte, do jaké míry je stránka přesná, čestná, bezpečná a spolehlivá.

Typ a míra potřebné Důvěry závisí na stránce, např:

 • Internetové obchody potřebují bezpečné online platební systémy a spolehlivý zákaznický servis.
 • Recenze produktů by měly být upřímné a napsané tak, aby pomáhaly ostatním při rozhodování o nákupu na základě informací (spíše než pouze prodat produkt).

Důležitými pojmy, které mohou podpořit hodnocení důvěryhodnosti, jsou zkušenosti, odbornost a autorita.

Zkušenosti: Vezměte v úvahu, do jaké míry má tvůrce obsahu pro dané téma potřebné zkušenosti z první ruky nebo ze života. Mnoho typů stránek je důvěryhodných a dobře plní svůj účel, pokud je vytvářejí lidé s bohatými osobními zkušenostmi. Čemu byste například věřili: recenzi produktu od někoho, kdo produkt osobně používal, nebo "recenzi" od někoho, kdo ho nepoužíval?

Odbornost: Zvažte, do jaké míry má tvůrce obsahu potřebné znalosti nebo dovednosti pro dané téma. Různá témata vyžadují různé úrovně a typy odborných znalostí, aby byla důvěryhodná. Čemu byste například věřili: radám ohledně přepojování domácích elektrických rozvodů od zkušeného elektrikáře, nebo od nadšence do starožitných domů, který nemá žádné znalosti o elektroinstalaci?

Autorita: Zvažte, do jaké míry je tvůrce obsahu nebo webová stránka známá jako zdroj informací o daném tématu. Většina témat sice nemá jednu oficiální, autoritativní webovou stránku nebo tvůrce obsahu, ale pokud ano, patří tato webová stránka nebo tvůrce obsahu často mezi nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější zdroje. Například stránka profilu místního podniku na sociálních sítích může být autoritativním a důvěryhodným zdrojem informací o tom, co je právě v prodeji. Oficiální vládní stránka věnovaná získání cestovního pasu je jedinečným, oficiálním a autoritativním zdrojem pro obnovení pasu.

Zkušenosti, odbornost a autoritativnost se mohou u některých typů stránek a témat překrývat (například někdo může získat odbornost v daném tématu díky zkušenostem z první ruky, které nasbíral v průběhu času) a různé kombinace E-E-A mohou být relevantní pro různá témata. Měli byste zvážit účel, typ a téma stránky a pak si položit otázku, co by z tvůrce obsahu v tomto kontextu dělalo důvěryhodný zdroj.

Důvěryhodnost je nejdůležitějším členem rodiny E-E-A-T, protože nedůvěryhodné stránky mají nízký E-E-A-T bez ohledu na to, jak zkušeně, odborně nebo autoritativně se mohou jevit. Například finanční podvod je nedůvěryhodný, i když je tvůrce obsahu velmi zkušený a odborný podvodník, který je považován za odborníka na provozování podvodů!

Pokud jde o hodnocení kvality stránek, vaše hodnocení E-E-A-T by mělo vycházet z jedné nebo více z následujících informací:

 • Co o sobě tvůrci stránek nebo obsahu říkají: Podívejte se na stránku "O nás" na webových stránkách nebo na profilovou stránku tvůrce obsahu jako na výchozí bod. Je na základě těchto informací webová stránka nebo tvůrce obsahu důvěryhodným zdrojem?
 • Co o webové stránce nebo tvůrcích obsahu říkají ostatní: Vyhledejte nezávislé recenze, reference, zprávy, články a další zdroje důvěryhodných informací o webové stránce nebo tvůrcích obsahu. Existují nezávislé a spolehlivé důkazy o tom, že webová stránka nebo tvůrce obsahu má zkušenosti, odborné znalosti, je autoritativní nebo je jinak považován za důvěryhodného? Existují nezávislé, spolehlivé důkazy o tom, že webová stránka nebo tvůrce obsahu nejsou důvěryhodné?
 • Co je na stránce viditelné, včetně hlavního obsahu a sekcí, jako jsou recenze a komentáře: U některých typů stránek může být úroveň zkušeností a odbornosti zřejmá ze samotného MC. Jaké důkazy můžete získat na základě zkoumání MC nebo testování stránky? Například to, že je někdo odborníkem na úpravu vlasů, můžete zjistit, když se podíváte na video, kde je zachycen v akci (upravuje někomu vlasy), a přečtete si komentáře ostatních (komentující často zdůrazňují odbornost nebo její nedostatek).

Důležité: Webová stránka nebo tvůrce obsahu nemusí být důvěryhodným zdrojem, pokud existuje jasný střet zájmů. Velmi cenné a důvěryhodné mohou být například recenze produktů od lidí, kteří daný produkt vlastní a sdílejí s ním své zkušenosti. Avšak "recenze" od výrobce produktu ("Náš produkt je skvělý!") nebo "recenze" od influencera, který je placen za propagaci produktu, nejsou tak důvěryhodné kvůli střetu zájmů.

A konečně, existuje mnoho aspektů důvěryhodnosti, z nichž některé nejsou zachyceny v kategoriích zkušenost, odbornost a autorita. Při celkovém hodnocení důvěryhodnosti zvažte i další aspekty, například informace o zákaznickém servisu u internetových obchodů nebo recenzované publikace u akademických autorů. Pokud je stránka z jakéhokoli důvodu nedůvěryhodná, má nízkou E-E-A-T.”

Pokud řešíte SEO pro velké (spíše obrovské) nebo potenciálně “nebezpečné” stránky (např. Finanční poradenství či blog o zdravotních problémech, crypto atd.), mrkněte na celý guide.

Přehled všech systémů Google

RankBrain

Google RankBrain shh.agency

RankBrain je první systém umělé inteligence v Google, který pomáhá Googlu pochopit, jak slova souvisejí s pojmy. Lidé tomu rozumí instinktivně, ale pro počítače je to složitá výzva. RankBrain šířeji chápe, jak slova ve vyhledávání souvisejí s reálnými pojmy. Pokud například hledáte "jak se jmenuje spotřebitel na nejvyšší úrovni potravního řetězce", systémy Googlu se na základě zobrazení těchto slov na různých stránkách naučí, že pojem potravní řetězec může souviset se zvířaty, a ne s lidskými spotřebiteli. Díky pochopení a přiřazení těchto slov k souvisejícím pojmům systém RankBrain pochopí, že hledáte to, co se běžně označuje jako "vrcholový predátor".

Díky tomuto typu porozumění se RankBrain (jak napovídá jeho název) používá k hodnocení (ranking) – neboli k rozhodování o nejlepším pořadí – nejlepších výsledků vyhledávání.

BERT

Google BERT shh.agency

BERT pomáhá Googlu pochopit, jak kombinace slov vyjadřují různé významy a záměry. Namísto prostého vyhledávání obsahu, který odpovídá jednotlivým slovům, BERT chápe, jak kombinace slov vyjadřuje komplexní myšlenku. BERT rozumí slovům v posloupnosti a tomu, jak spolu souvisejí, takže zajišťuje, abychom z dotazu nevynechali důležitá slova. Pokud například hledáte "můžu někomu vyzvednout léky lékárna", BERT chápe, že se snažíte zjistit, zda můžete vyzvednout léky pro někoho jiného. 

BERT vyniká ve dvou nejdůležitějších úkolech při poskytování relevantních výsledků – řazení a vyhledávání. Na základě komplexního porozumění jazyku dokáže BERT velmi rychle zařadit výsledky z hlediska relevance. 

Ostatní systémy řazení

systémy řazení Google shh.agency

V rámci svých systémů řazení Google též používá:

 • Deduplikační systémy – pro zobrazení pouze nejrelevantnějších výsledků, v případě nalezení Googlem více podobných nebo duplicitních výsledků. 
 • Systém přesné shody domén – pro zohlednění slov v názvech domén jako jeden z mnoha faktorů, podle kterých se určuje, zda je obsah relevantní pro vyhledávání.
 • Systémy čerstvosti – pro zobrazení čerstvějšího obsahu pro dotazy, u kterých by se to dalo očekávat. 
 • System užitečného obsahu – pro zajištění, aby lidé ve výsledcích vyhledávání viděli původní, užitečný obsah psaný lidmi a pro lidi, a nikoli obsah vytvořený primárně za účelem získání návštěvnosti z vyhledávačů.
 • Systémy analýzy odkazů a PageRank – pro pochopení vzájemného propojení stránek a zjištění, o čem stránky jsou a které by mohly být nejpřínosnější při odpovědi na dotaz; mezi ně patří PageRank, jeden ze základních systémů řazení, který Google používal při prvním spuštění.
 • Neurální shody – pro pochopení reprezentace pojmů v dotazech a stránkách a jejich vzájemnému porovnávání.
 • Systémy původu obsahu  – pro zajištění, aby se ve výsledcích vyhledávání zobrazoval původní obsah, včetně původních zpráv, před těmi, které jej pouze citují.
 • Systém zkušeností se stránkami – pro posouzení různých kritérií, například rychlost načítání stránek, přívětivost pro mobilní zařízení, zda stránky neobsahují rušivé prvky a zda jsou stránky zabezpečené.
 • Systém hodnocení “pasáží”– pro identifikaci jednotlivých částí neboli "pasáží" webové stránky, aby Google lépe pochopili, jak je stránka relevantní pro vyhledávání. 
 • Systémy spolehlivé informace – pro zobrazení co nejspolehlivější informace, například zobrazení autoritativnějšícb stránek, vyřazení nekvalitního obsah a vyzdvihování kvalitní žurnalistiky.
 • Systém diverzity webových stránek – pro nezobrazení více než dva výsledky ze stejného webu na top pozicích (zpravidla).

Vyhněte se sankcím od algoritmů Google

Vyhnout se sankcím Googlu shh.agency

Pokud dodržíte všechny SEO best practices, co jsem dosud popsal, máte téměř nulovou šanci, že vás algoritmy Google potrestají. Zde je stručné shrnutí:

 • Dodržujte pokyny pro webmastery společnosti Google: Tyto pokyny uvádějí postupy, které Google považuje za přijatelné a nepřijatelné pro majitele webových stránek. Dodržováním těchto pokynů se můžete vyhnout sankcím od algoritmů Google, jako jsou Panda, Penguin a Hummingbird.
 • Sledujte svůj profil zpětných odkazů: Algoritmy Google, jako je Penguin, trestají webové stránky za nekvalitní nebo spamové zpětné odkazy. Abyste se vyhnuli penalizaci, je důležité sledovat své portfolio zpětných odkazů a odstranit všechny odkazy, které by mohly být považovány za spamové nebo nekvalitní.
 • Používejte originální a vysoce kvalitní obsah: Algoritmy Google, jako je Panda, trestají webové stránky za nekvalitní nebo duplicitní obsah. Chcete-li se vyhnout trestu, dbejte na to, abyste na svých webových stránkách používali originální a vysoce kvalitní obsah.
 • Vyhněte se tapetování klíčových slov: Algoritmy Google, jako je Hummingbird, trestají webové stránky za snahu manipulovat s pozicemi ve vyhledávání pomocí nadměrného opakování klíčových slov. Chcete-li se vyhnout trestu, dbejte na to, abyste na svých webových stránkách používali klíčová slova přirozeně.
 • Sledujte, zda se na vašich webových stránkách nevyskytují technické problémy: Algoritmy Google mohou penalizovat webové stránky za technické problémy, jako jsou nefunkční odkazy, pomalé načítání a chyby při procházení. Abyste se vyhnuli penalizaci, je důležité pravidelně sledovat, zda se na vašich webových stránkách nevyskytují technické problémy, a neprodleně je odstranit.
 • Sledujte návštěvnost svých webových stránek: Pokud zaznamenáte náhlý pokles návštěvnosti, může to být známkou toho, že vaše webové stránky byly potrestány algoritmem Google. V takovém případě je důležité zjistit příčinu penalizace a podniknout kroky k její nápravě.

V dalším článku série #hacknout_SEO rozeberu základní nastavení SEO.

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.