shh.agency punková marketingová agentura s vášní pro vkusný design
@seo
@copywriting

Hacknout SEO: obsah pro SEO 2/3

Druhý článek modulu Obsah pro SEO v sérii #hacknout_SEO – branding, strategie, důvěra a příběhy

Hacknout SEO: obsah pro SEO 2/3

SEO content je obsah určený k umístění ve vyhledávačích. Může to být příspěvek na blogu, produktová stránka nebo landing, interaktivní nástroj nebo něco jiného. Ne všechen obsah se umísťuje nahoře SERPu a získává návštěvnost z organického vyhledávání. Pouze obsah vytvořený pro vyhledávače o tématech, která hledají (ledaže máte obrovské štěstí).

Branding v obsahu

branding a obsah

Branding v obsahu je důležitým aspektem úspěšné strategie SEO, protože pomáhá vytvořit důvěru a povědomí o značce u publika a může také zlepšit celkový uživatelský zážitek z vašich webových stránek. Zde je několik osvědčených postupů a praktických rad pro integraci brandingu do SEO obsahu:

 • Stanovte si tón a hlas své značky. Patří sem prvky, jako je jazyk, styl a tón, které používáte ve svém obsahu. Pokud je například vaše značka zábavná a neformální, měl by to odrážet i váš obsah. Na druhou stranu, pokud je vaše značka formálnější a profesionálnější, měl by to odrážet i váš obsah.
 • Stanovte si účel značky. Jedná se o jednu větu, která sděluje hodnotu, kterou vytváříte v životě vašich zákazníků. Například: "Účelem mé značky je změnit způsob, jakým...".
 • Stanovte si hodnoty značky. Určete 4-5 hodnot, které jsou pro vaši společnost nejdůležitější, a uveďte proč. Skvělé hodnoty značky by vás měly odlišovat od ostatních značek. Snažte se, aby byly jasné a stručné.
 • Důsledně používejte prvky značky. To zahrnuje prvky, jako je logo, barvy značky a písmo. Konzistence pomáhá vytvořit vizuální identitu vaší značky a usnadňuje lidem rozpoznat a zapamatovat si vaši značku.
 • Integrujte hodnoty a poslání své značky do obsahu: To pomáhá navázat kontakt s publikem a může také pomoci odlišit vaši značku od konkurence. Pokud si například vaše značka cení udržitelnosti, můžete ji do svého obsahu začlenit tím, že budete psát o ekologických produktech nebo službách.
 • Zahrňte výzvu k akci. Výzva k akci (CTA) je prohlášení, které vybízí publikum k určité akci, například k přihlášení k odběru newsletteru nebo k nákupu produktu. To může pomoci zvýšit konverze a zlepšit celkovou účinnost vašeho obsahu.
 • Monitorujte a sledujte zmínky o své značce. To vám pomůže identifikovat případné negativní nálady vůči vaší značce a včas je řešit. Může vám také pomoci identifikovat příležitosti k navázání kontaktu s vaším publikem a budování povědomí o značce.

Více konkrétních příkladů, jak "vytvářet" branding a implementovat marketingovou strategii, nalezněte v use case mámto.

Identifikace a sladění s marketingovou strategií a marketingovými cíli

seo trychtýř

Než začnete vytvářet obsah pro své webové stránky, je důležité pochopit svou marketingovou strategii a marketingové cíle. To vám pomůže zajistit, aby váš obsah byl v souladu s vašimi cíli a efektivně předával vaše sdělení cílové skupině. V této části se budu zabývat důležitostí sladění obsahu s vaší marketingovou strategií a marketingovými cíli a uvedu příklady, osvědčené postupy a praktické rady pro vytvoření úspěšné strategie SEO.

Co je to marketingová strategie?

Marketingová strategie není jen plán propagace a prodeje vašich výrobků nebo služeb potenciálním zákazníkům. Zahrnuje všechno, od identifikaci cílové skupiny, pochopení jejích potřeb a přání a vytvoření plánu, po určení způsobů, jak ji efektivně oslovit a zaujmout. Marketingová strategie by měla také zohlednit vaši konkurenci, rozpočet a celkové obchodní cíle.

Co jsou marketingové cíle?

Marketingové cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené cíle (všemi oblíbený SMART), kterých chcete dosáhnout prostřednictvím marketingového úsilí. Měly by být v souladu s vašimi celkovými obchodními cíli a měly by vám pomoci určit úspěšnost vašeho marketingového úsilí. Mezi příklady marketingových cílů může patřit zvýšení návštěvnosti webových stránek, generování potenciálních zákazníků nebo zvýšení prodeje.

Proč je důležité sladit obsah s marketingovou strategií a marketingovými cíli?

Sladění obsahu s marketingovou strategií a marketingovými cíli je důležité, protože pomáhá zajistit, aby byl obsah cílený a efektivní. Pokud je obsah v souladu s vašimi celkovými cíli, je pravděpodobnější, že bude mít u cílové skupiny odezvu a pomůže vám dosáhnout požadovaných výsledků.

Osvědčené postupy pro sladění obsahu s marketingovou strategií a marketingovými cíli

 • Jasně definujte svou cílovou skupinu. Uvědomte si, pro koho obsah vytváříte, a přizpůsobte tak své sdělení jeho potřebám a přáním.
 • Určete své marketingové cíle. Jasné vymezení marketingových cílů pomůže při tvorbě obsahu a zajistí, že bude cílený a efektivní.
 • Proveďte průzkum klíčových slov. Vyhledávání klíčových slov a frází, které vaše cílová skupina hledá, vám pomůže vytvořit obsah, který se bude dobře umisťovat ve vyhledávačích a přiláká na vaše webové stránky ty správné návštěvníky.
 • Využívejte data a analytiku. Využití dat a analytiky vám pomůže pochopit, jaké typy obsahu mají dobrou výkonnost a jak s nimi vaše publikum pracuje. Tyto informace vám mohou pomoci vylepšit strategii obsahu a vytvořit efektivnější obsah.
 • Pravidelně kontrolujte, aktualizujte a testujte svůj obsah. Je důležité pravidelně revidovat, aktualizovat a testovat různé typy obsahu, abyste zajistili jeho relevanci a účinnost.

Příklady úspěšného obsahu v souladu s marketingovou strategií a marketingovými cíli

 • Módní prodejce vytvoří sérii příspěvků na blogu, v nichž představí módní oblečení a doplňky, a zaměří se tak na svůj marketingový cíl, kterým je zvýšení online prodeje.
 • Softwarová společnost vytvoří sérii edukativních videí, ve kterých demonstruje funkce a výhody svého produktu, a tím se zaměřuje na svůj marketingový cíl, kterým je generování potenciálních zákazníků a podpora stahování softwaru.
 • Marketingová agentura vytvoří sérii příspěvků na sociálních sítích s tipy a triky pro majitele malých podniků, které jsou zaměřeny na marketingový cíl, jímž je zvýšení povědomí o značce a přilákání nových klientů.

Tipy pro sladění obsahu s marketingovou strategií a marketingovými cíli

 • Jasně definujte svou marketingovou strategii a cíle. To vám pomůže zůstat soustředění a zajistit, aby byl váš obsah v souladu s vašimi celkovými cíli.
 • Proveďte důkladný průzkum klíčových slov, abyste zjistili, jaké výrazy a fráze vaše cílová skupina hledá. To vám pomůže vytvořit relevantní a cílený obsah, který bude mít u vašeho publika odezvu.
 • Určete tón a styl obsahu na základě ToV vaší značky a cílové skupiny. To vám pomůže vytvořit soudržnou a konzistentní image značky.
 • Využívejte data a analytiku ke sledování výkonnosti obsahu a k identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. To vám pomůže optimalizovat obsah pro maximální dopad a návratnost investic.
 • Spolupracujte se svým marketingovým týmem, abyste zajistili, že váš obsah bude v souladu s celkovým marketingovým úsilím a bude podporovat vaše marketingové cíle.
 • Neustále sledujte a upravujte svou strategii obsahu na základě nejnovějších trendů a osvědčených postupů v oboru. To vám pomůže udržet si náskok a zajistit, že váš obsah zůstane čerstvý a relevantní.

Způsoby, jak se vypořádat s chudým nebo špatným obsahem a co je skutečně duplicitní obsah

Chudý (thin) nebo špatný obsah může být hlavní překážkou úspěšné strategie SEO. Nejenže neposkytuje hodnotu uživatelům, ale může také negativně ovlivnit pozice ve vyhledávání. Na druhou stranu může být problémem i duplicitní obsah, který může vyhledávače zmást a rozmělnit vaši přítomnost ve vyhledávání.

Osvědčené postupy pro práci s chudým nebo špatným obsahem

 • Proveďte audit obsahu. Proveďte důkladnou kontrolu veškerého obsahu na svých webových stránkách. Zjistěte, které stránky jsou chudé nebo nekvalitní, a zvažte jejich aktualizaci nebo odstranění.
 • Zaměřte se na UX. Zaměřte se na vytváření hodnotného a zajímavého obsahu pro své uživatele. Tím nejen zlepšíte jejich zážitek z vašich webových stránek, ale také dáte vyhledávačům signál, že vaše webové stránky stojí za to hodnotit.
 • Při tvorbě obsahu se řiďte daty. Pomocí např. Google Analytics, můžete zjistit, které stránky na vašem webu mají dobrou výkonnost a které jsou naopak nevýkonné. To vám pomůže určit oblasti, kde je třeba vytvořit podrobnější obsah.

Co je považováno za duplicitní obsah

Duplicitním obsahem se rozumí obsah, který je totožný nebo velmi podobný obsahu, který již na internetu existuje. Může se jednat o obsah zkopírovaný z jiných webových stránek nebo obsah, který je výrazně podobný obsahu na vašich vlastních webových stránkách. Google a další vyhledávače mohou webové stránky s duplicitním obsahem penalizovat, protože může oslabit přítomnost webových stránek ve vyhledávání a zmást vyhledávače.

Budování důvěry a kvalifikace

Jednou z klíčových složek úspěšné strategie SEO je budování důvěry a pocit odbornosti cílové skupiny. Toho lze dosáhnout vytvářením a šířením vysoce kvalitního, informativního a hodnotného obsahu. V této části se budu zabývat různými způsoby, jak můžete obsah využít k tomu, abyste se etablovali jako myšlenkový lídr ve svém oboru a získali důvěru svého publika.

Osvědčené postupy pro budování důvěry a pocitu odbornosti prostřednictvím obsahu

 • Svá tvrzení doložte údaji a statistikami. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak prokázat své odborné znalosti, je použít data a statistiky na podporu svých argumentů a tvrzení. Pomáhá to budovat důvěryhodnost a ukazuje, že jste si udělali průzkum.
 • Pište podrobné a komplexní články. Pište podrobné a komplexní články, které prokáží vaše odborné znalosti daného tématu a poskytnou vašemu publiku hodnotu. Snažte se pokrýt všechny aspekty daného tématu a poskytnout čtenářům užitečné informace.
 • Použijte případové studie a příklady. Případové studie a příklady pomáhají oživit váš obsah a poskytují konkrétní příklady, jak lze vaše myšlenky uplatnit v reálném světě.
 • Mějte aktuální informace o novinkách a trendech v oboru. Sledování novinek a trendů ve vašem oboru ukazuje, že se aktivně angažujete a znáte svůj obor.
 • Buďte transparentní a upřímní. Transparentnost a upřímnost jsou klíčem k budování důvěry u publika. Nebojte se zveřejnit předsudky nebo střety zájmů a ve svém obsahu a buďte vždy upřímní.

Příklady úspěšného obsahu, který buduje důvěru a odbornost

 • Věda o spánku. Tento článek o výhodách spánku využívá data a statistiky, kterými dokládá svá tvrzení, a poskytuje praktické tipy, jak si v noci lépe odpočinout.
 • Jak společnost XYZ zvýšila prodeje o 50 % díky implementace naší marketingové strategie. Tato případová studie poskytuje podrobný pohled na to, jak společnost použila marketingovou strategii na míru, aby dosáhla působivých výsledků, a poskytuje cenné poznatky pro čtenáře, kteří chtějí zlepšit své vlastní marketingové úsilí.
 • 10 nejzajímavějších trendů v odvětví XYZ v roce 2023 - tento článek je aktuální pro konkrétní odvětví a poskytuje cenné informace pro čtenáře, kteří chtějí být v obraze.

Tipy pro budování důvěry přes obsah

 • Zaměřte se na poskytování hodnoty. Nejúspěšnější obsah je ten, který čtenáři přináší hodnotu. Při tvorbě obsahu mějte vždy na paměti potřeby a zájmy svého publika. Nezapomeňte, že píšete pro lidi, ne pro vyhledávače.
 • Buďte důslední. Důslednost je klíčem k vybudování důvěry u publika. Dbejte na to, abyste trvale vytvářeli vysoce kvalitní obsah a dodržovali pravidelný plán publikování. Konzistentní zveřejnění obsahu vám přinese násobně lepší výsledky, než např. jeden neuvěřitelně skvělý článek ob měsíc.
 • Používejte důvěryhodné zdroje. Při citování dat nebo informací nezapomeňte použít důvěryhodné zdroje, abyste ještě více zdůraznili své odborné znalosti a důvěryhodnost.
 • Zapojte své publikum. Zapojení do komunikace s publikem prostřednictvím komentářů, sociálních médií a dalších kanálů pomáhá budovat vztah a etablovat se jako myšlenkový lídr ve vašem oboru.

Neprodávejte - vysvětlujte, bavte, učte

Pokud jde o tvorbu obsahu pro úspěšnou strategii SEO, je důležité si uvědomit, že vaším hlavním cílem by neměl být prodej. Místo toho se zaměřte na vysvětlování, zábavu a učení publika. Tento přístup podporují marketingoví odborníci, jako jsou Gary Vaynerchuk a Seth Godin, kteří tvrdí, že na dnešním nasyceném a skeptickém trhu již tradiční techniky tvrdého prodeje nefungují. Místo toho musíte svému publiku poskytnout hodnotu tím, že mu vysvětlíte, jak váš produkt nebo služba může pomoci vyřešit jeho problémy, pobavit ho poutavým a informativním obsahem a naučit ho něco nového.

Osvědčené postupy pro používání přístupu "vysvětlujte, bavte, učte"

 • Jasně vysvětlete výhody svého produktu nebo služby a to, jak může pomoci vyřešit problémy cílovky nebo zlepšit jejich život.
 • Používejte vyprávění příběhů a příklady, aby byl váš obsah poutavější a přitažlivější.
 • Poskytněte užitečné a praktické informace, které vaše publikum může využít ke zlepšení svých dovedností nebo znalostí.
 • Využívejte různé formáty, jako jsou příspěvky na blogu, videa, infografiky a podcasty, abyste své publikum zaujali.

Tipy pro úspěšné zavedení "vysvětlujte, bavte, učte"

 • Začněte tím, že zjistíte, co vaše publikum trápí a jaké má potřeby, a vytvořte obsah, který se těmito problémy zabývá a nabízí řešení.
 • Ujistěte se, že je váš obsah relevantní a hodnotný pro vaši cílovou skupinu.
 • Používejte data a výzkumy, abyste podpořili svá tvrzení a dodali svému obsahu důvěryhodnost.
 • Udržujte konverzační tón a nepoužívejte žargon nebo složitý jazyk, kterému by publikum nemuselo rozumět.
 • Pomocí vizuálních prvků, jako jsou obrázky a videa, můžete rozdělit dlouhé bloky textu a zvýšit vizuální přitažlivost obsahu.
 • Udržujte svůj obsah aktuální a relevantní tím, že jej budete pravidelně kontrolovat a aktualizovat.

Neklikbaitujte – používejte správné nadpisy

Pokud jde o vytváření efektivních titulků pro váš obsah, je důležité si uvědomit, že clickbait není správná cesta. Nejenže je nečestný a často zavádějící, ale také může z dlouhodobého hlediska poškodit vaši pověst a důvěryhodnost. Místo snahy nalákat čtenáře na senzační nebo přehnané titulky se zaměřte na tvorbu titulků, které přesně odrážejí obsah vašeho článku nebo příspěvku na blogu.

Mezi osvědčené postupy pro tvorbu efektivních názvů pro úspěšnou strategii SEO patří

 • Buďte struční. Snažte se, aby nadpisy (titles) obsahovaly maximálně 60 znaků, protože to je obvykle maximum, které se zobrazí ve výsledcích vyhledávání.
 • Klíčová slova používejte rozumně. Do nadpisu dávejte relevantní klíčová slova ale vyvarujte se keyword stuffingu – tapetování klíčových slov a frází.
 • Ať je popisný a informativní. Váš title by měl čtenářům poskytnout dobrou představu o tom, co se mohou od vašeho obsahu dozvědět nebo získat.
 • Buďte kreativní. Nebojte se být kreativní a vymýšlet jedinečné a poutavé názvy, které vybočí z řady.
"5 jednoduchých tipů pro zlepšení výsledků SEO"
"10 nejlepších trendů v SEO v roce 2023"
"Jak vytvořit vítěznou strategii SEO pro vaši firmu"

Příkladů titulků ve stylu clickbait, kterým je lepší se vyhnout:

"Jak se dostat na 1. místo v Googlu za 14 dní"
"Tento jediný trik zvýší vaše SEO o 300 %"
"Šokující pravda o SEO odhalena!"

Dodržováním těchto osvědčených postupů a vyhýbáním se clickbaitům můžete vytvářet efektivní nadpisy, které přesně odrážejí obsah vašich článků a pomáhají vám dosáhnout úspěšné strategie SEO.

Síla vyprávění příběhů pro úspěšnou strategii SEO

Vyprávění příběhů je mocným nástrojem, jak zaujmout a inspirovat své publikum, a je to cennou strategií pro úspěšnou kampaň SEO. Když ve svém obsahu použijete vyprávění příběhů, vytvoříte si s publikem osobní vztah a vaše sdělení bude lépe zapamatovatelné.

Zde je několik osvědčených postupů, jak používat vyprávění příběhů pro úspěšnou SEO strategii

 • Začněte silným háčkem, který upoutá pozornost publika. Může to být šokující statistika, emotivní anekdota nebo provokativní otázka.
 • Použijte popisný jazyk, abyste posluchačům vykreslili živý obraz. Používejte smysly a detaily, abyste čtenářům pomohli vidět, slyšet, cítit, chutnat a cítit to, co popisujete.
 • Využívejte konflikty a napětí, abyste diváky zaujali. Příběh bez konfliktu je často nudný, proto nezapomeňte zahrnout překážky nebo výzvy, které musí vaše hlavní postava překonat.
 • Používejte jasnou a stručnou strukturu. Běžnou strukturou je začít problémem nebo výzvou, pak přejít k opatřením a skončit řešením nebo výsledkem.
 • Pomocí vyprávění příběhů zdůrazněte hodnoty a osobnost své značky. Váš příběh by měl odrážet jedinečný hlas a osobnost vaší značky a měl by být v souladu s vašimi marketingovými cíli a úkoly.

Použijte vyprávění příběhů, abyste svému obsahu dodali hodnotu a zábavu. Váš příběh by měl vaše publikum vzdělávat, inspirovat nebo bavit a měl by mu nějakým způsobem přidat hodnotu do života.

Pomocí vyprávění příběhů odlišíte svou značku od konkurence. Váš příběh by měl být jedinečný a zapamatovatelný a měl by vaší značce pomoci vyniknout z davu.

Díky příběhům si u publika vybudujete důvěru a důvěryhodnost. Když se podělíte o své vlastní zkušenosti nebo zkušenosti jiných, ukážete svou autenticitu a zranitelnost, což vám může pomoci vybudovat si důvěru a důvěryhodnost u publika.

Praktické rady pro využití příběhů

 • Proveďte brainstorming nápadů na příběhy, které odpovídají vašim marketingovým cílům a záměrům. Jaké hodnoty nebo sdělení chcete prostřednictvím příběhů sdělit?
 • Při strukturování příběhů používejte vzorec HERO. Nepleťte s HERO z Kanclu – Honesty, Empathy, Respect, and Open-mindedness. Tento vzorec HERO se skládá ze čtyř částí: Háček (Hook), Empatie (Empathy), Důvod věřit (Reason to believe) a Nabídka (Offer). Začněte silným háčkem, který upoutá pozornost publika, použijte empatii, abyste se s publikem emocionálně spojili, poskytněte důvod, proč věřit vašemu sdělení nebo řešení, a zakončete jasnou výzvou k akci nebo nabídkou.
 • Upravujte a revidujte své příběhy, aby byly jasné, stručné a poutavé. Používejte aktivní slovesa, odstraňte zbytečná slova a používejte přechody, aby váš příběh plynule plynul.
 • Použijte emocionální apel. Zaujměte své publikum tím, že oslovíte jeho emoce. Může to být prostřednictvím vyprávění příběhů, použití emočního jazyka nebo vyvolání pocitu nostalgie. Například značka oblečení by mohla použít příběh o prarodiči, který předává svému vnukovi cenný kus oblečení, což vyvolává myšlenky o rodině, tradici a sentimentálních hodnotách. To může pomoci vytvořit silné spojení s vaším publikem a učinit vaši značku zapamatovatelnější.
 • Udržujte jednoduchost a věcnost. Když jde o vyprávění příběhů, méně často znamená více. Nezabředávejte do detailů a nesnažte se vyprávět příliš složitý příběh. Soustřeďte se na klíčové body a udržujte příběh stručný a srozumitelný.
 • Použijte vizuální prvky, které váš příběh obohatí. Začlenění vizuálních prvků, jako jsou obrázky nebo videa, může pomoci oživit váš příběh a učinit jej pro vaše publikum poutavějším. Jen se ujistěte, že použité vizuální prvky váš příběh podporují, a nikoli od něj odvádějí pozornost.
 • Využijte vyprávění příběhů při tvorbě značky. Příběh vaší značky se nemusí omezovat pouze na obsah. Zvažte začlenění vyprávění příběhů do svého brandingu a marketingového úsilí jako celku. Může vám to pomoci vytvořit silnější a soudržnější image značky a vyniknout na přeplněném trhu.

Klíčová kritéria příběhu, který zaujme

Empatický. Vaše publikum by se mělo ve vašem příběhu vidět. Měli by se umět vžít do situace "hlavní postavy", a když se hlavní postava cítí šťastná nebo smutná, měli by se cítit stejně.

Poutající pozornost. Vaše značka by měla mít výrazný hlas a osobnost, která je rozpoznatelná a vyniká. Tento hlas, jazyk a tón používejte k upoutání pozornosti publika při vyprávění příběhů.

Autentický. Úspěšné vyprávění příběhů vyžaduje pravdivost. Buďte upřímní ohledně svých hodnot, toho, co dělá vaši společnost jedinečnou, a dokonce i výzev, kterým čelíte. Všichni jsme čelili neúspěchům, které nás formovaly v to, kým jsme dnes, a značky se neliší.

Lidský. Nezapomeňte, že mluvíte ke skutečným lidem. Snažte se vyhnout nadměrnému používání oborového nebo technického žargonu a ukažte, že rozumíte tomu, kdo jsou a jakým výzvám čelí. Vaše vyprávění by mělo znít lidsky.

Konzistentní. Vaše publikum by mělo vědět, co od vás může očekávat, a zároveň se těšit na to, co bude následovat. Chcete, aby se k vám opakovaně vraceli, aby zjistili, jak se postavě daří a kam příběh směřuje.

V souladu s obchodními cíli. Příběh vaší značky by měl být v souladu s vašimi obchodními cíli a měl by být integrován do všech oblastí vašeho podnikání – včetně marketingu, prodeje a veškeré interní i externí komunikace.

Rozšířený o obsah vytvářený uživateli. Pokud je to možné, umožněte svým zákazníkům nebo followerům vyprávět příběh vaší značky. Obsah generovaný uživateli (UGC) je upřímným názorem na vaši značku a pomáhá zvyšovat důvěru při nákupu.

Vyzývající k akci. V každém příběhu musí nastat okamžik, kdy vaše publikum pochopí jeho smysl, a tehdy představíte výzvu k akci.

Rámec budování příběhu

Rozdíl mezi dobře vyprávěným příběhem a změtí tweetů, zpráv, videí a komentářů je tento – příběh je uspořádaná informace. To je důvod, proč příběhům rádi nasloucháme, a také si je díky tomu zapamatujeme.

Příběh je něco jako melodie. Pokud se projdete venku a posloucháte náhodné troubení aut nebo nahodilé cvrlikání ptáků, pravděpodobně si tyto zvuky po pěti minutách nebudete pamatovat. Ale melodie může utkvět v paměti po jediném poslechu, protože hudba má tendenci dodržovat pravidla a rozpoznatelné vzorce.

Vytvořte tedy sdělení stejně chytlavé jako melodie tím, že z něj vytvoříte příběh. Abyste si tento proces usnadnili, měli byste použít sedmidílný rámec příběhu značky – 7 bodů pro budování příběhu, který (nejen) prodává.

 1. Ústřední postava: hrdina příběhu; váš zákazník
 2. Problém: hrdina po něčem touží, ale je těžké toho dosáhnout – má problém (identifikujte problémy zákazníka a ukažte, jak je vyřešíte)
 3. Průvodce: když už to hrdina chce vzdát, objeví se průvodce (vaše firma je průvodcem – tím moudrým a podporujícím člověkem, který pomáhá překonat problémy)
 4. Plán: průvodce poskytuje plán jak vyřešit problém hrdiny (přesně ukážte, co má dělat, nebo zajisťte, aby nákup byl naprosto bez rizika)
 5. CTA: průvodce vyzývá hrdinu k akci (vyzývejte důrazně a jasně k nákupu)
 6. Selhání: hrdina se pak vyhne selhání (o co mohou přijít, když si váš výrobek nekoupí?)
 7. Úspěch: hrdina získává to, po čem na začátku toužil (seznamte své zákazníky s vizí jejich úspěchu a s tím, jak změníte jejich životy)

Takže, položte si otázky:

 • Kdo je hrdina vašeho příběhu (zákazník)?
 • Jaké jsou jeho potřeby a přání?
 • Jaký je jejich problém a jak ho nyní řeší?
 • Jak může vaše firma zasáhnout, aby jim pomohla, a jak by se o vás dozvěděli?
 • Jaké řešení nabízíte?
 • Jak vypadá úspěch a lepší budoucnost?

AIDA

Model AIDA je široce používaný rámec pro tvorbu efektivního marketingového obsahu. Je to zkratka pro Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (touha) a Action (akce). Zde je několik tipů pro využití modelu AIDA ve vašem obsahu pro úspěšnou SEO strategii:

 • Upoutat pozornost. Prvním krokem AIDA je upoutat pozornost publika. Toho lze dosáhnout přesvědčivými nadpisy a titulky, poutavými obrázky nebo poutavými úvodními větami.
 • Vytvořit zájem. Dalším krokem je vyvolat zájem o váš produkt nebo službu. Toho lze dosáhnout vyprávěním příběhu, zdůrazněním výhod vaší nabídky nebo ilustrací, jak řeší nějaký problém.
 • Vyvolat touhu. Dalším krokem je vyvolat touhu po vašem produktu nebo službě. Toho lze dosáhnout prostřednictvím emocionálních apelů, sociálních důkazů nebo zdůrazněním jedinečných vlastností vaší nabídky.
 • Výzvat k akci. V neposlední řadě musíte své publikum vyzvat k akci. Toho lze dosáhnout prostřednictvím jasných a přesvědčivých výzev k akci, jako například "Zaregistrujte se teď" nebo "Kupte nyní".

Tipy pro využití AIDA v obsahu pro úspěšnou SEO strategii

 • Udržujte AIDA relevantní. Ujistěte se, že každý krok modelu AIDA je relevantní pro vaši cílovou skupinu a její potřeby.
 • Používejte emoce. Emocionální apely mohou být silným způsobem, jak vyvolat touhu po vašem produktu nebo službě.
 • Ať je to akční. Výzva k akci by měla být jasná a konkrétní a měla by vaše publikum vybízet k dalšímu kroku.
 • Testování a optimalizace. Pomocí testování A/B zjistěte, co je pro vaše publikum nejlepší, a podle potřeby proveďte úpravy.
Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.